Fish,  Food,  Restaurants

Vlog#9 : ลูกชิ้นทอดโคตรเทพ ลูก-ชิ้น-จัง อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา

เฟรนฟรายกรอบ ลูกชิ้นปลา ราดชีสเยิ้มๆ สุดยอด!!!
ลูกชิ้นปลาเกรดพรีเมี่ยม หอม อร่อย เด้ง หนึบ
อร่อยมากๆ มีสินค้าหลากหลายแถม เปิดขาย แฟรนไชส์ อีก

ลูก-ชิ้น-จัง
รายละเอียด ราคา และ รายการสินค้า

-ชุดอนุบาล 30 บาท

  • ยากูซ่า 10 ลูก
  • ลูกชิ้นตัดครึ่ง 10 ชิ้น

แบบผสม: ยากูซ่า 4 ลูก + ลูกชิ้นจัง 6 ชิ้น

-ชุดประถม 40 บาท

  • ยากูซ่า 13 ลูก
  • ลูกชิ้นตัดครึ่ง 14 ชิ้น

แบบผสม: ยากูซ่า 7 ลูก + ลูกชิ้นจัง 6 ชิ้น

-ชุดมัธยม 50 บาท

  • ยากูซ่า 16 ลูก
  • ลูกชิ้นตัดครึ่ง 16 ชิ้น

แบบผสม: ยากูซ่า 8 ลูก + ลูกชิ้นจัง 8 ชิ้น

-ชุดมหาลัย 60 บาท

  • ยากูซ่า 20 ลูก
  • ลูกชิ้นตัดครึ่ง 20 ชิ้น

แบบผสม: ยากูซ่า 8 ลูก + ลูกชิ้นจัง 12 ชิ้น

-ลูกชิ้นรวม แพ็คกลับบ้าน ชุดละ 90 บาท

-ลูกชิ้นปลาพรีเมี่ยม แบบนึง/ลวก แพ็คกลับบ้าน ชุดละ 50 บาท

-ลูกชิ้นยากูซ่ากรอบ แพ็คกลับบ้าน ชุดละ 250 บาท

-ลูกชิ้นปลาทอดแบบนิ่ม แพ็คกลับบ้าน ชุดละ 250 บาท

-ชุดลูกชิ้นรวม Bento ชุดละ 150 บาท

-ฟิชฟราย รสต่างๆ ถุงละ 35 บาท

-หนังปลากรอบ ถุงละ 35 บาท

https://www.facebook.com/lookchinjung.fanpage/

 

@lookchinchung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *